เผยแพร่: ความไม่แน่นอนในโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บาท – วิเคราะ…