มีใครบ้างไม่อยากรวย มีใครบ้างไม่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต …