ยอดขายทล่มทลาย! ขายดิบขายดี จนเทน้ำเทท่า หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเหตุการณ์เช่น…