บริหารสินทรัพย์อารีย์ ธนาคารออมสิน แก้ปัญหาหนี้เสีย  4.5 หมื่นล้านบาท สถานก…