เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หญิงได้รับโอกาสที่ดีมากๆ จาก “พี่เกียรติ&#8221…