ความจำเป็นของการทำประกันตั้งแต่วัยเด็ก

การทำประกันชีวิตให้กับลูกน้อยตั้งแต่อายุเพียง 1 เดือนเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าและสำคัญต่ออนาคตของลูกน้อย และนี่คือเหตุผลที่ควรทำ:

 • การป้องกันตั้งแต่เริ่มต้น: การเริ่มต้นการทำประกันตั้งแต่วัยเด็กช่วยให้ลูกน้อยได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรค, การเจ็บป่วย, หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต.
 • ราคาประกันที่เหมาะสม: การทำประกันตั้งแต่วัยเด็กมักมีค่าเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าการทำประกันในวัยที่มากขึ้น ทำให้การลงทุนในประกันชีวิตเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประหยัด.
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต: การมีประกันชีวิตให้กับลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้นเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา, การรักษาพยาบาล, หรือความคุ้มครองอื่น ๆ ที่ลูกน้อยอาจต้องการในอนาคต.
 • ความสบายใจของผู้ปกครอง: การทราบว่าลูกน้อยได้รับการคุ้มครองตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้ผู้ปกครองมีความสบายใจและมั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกๆ สถานการณ์.

การทำประกันชีวิตให้กับลูกน้อยตั้งแต่อายุ 1 เดือนเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและความรับผิดชอบของผู้ปกครอง และเป็นการลงทุนที่มีคุณค่าสำหรับอนาคตของลูกน้อย.

ใครบ้างควรซื้อประกันนี้

 • ผู้ที่มีครอบครัวและต้องการปกป้องครอบครัวจากความเสี่ยง: ในสังคมปัจจุบัน ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องการปกป้องลูกการมีประกันชีวิตจึงเป็นการให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวของเรา
 • ผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของลูกน้อย: สำหรับผู้ที่มีลูกน้อย หรือกำลังวางแผนที่จะมีบุตร การมีประกันชีวิตเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของลูก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
 • ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิต: ในยุคที่เราอาศัยอยู่, ความมั่นคงในชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงิน, การรักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งความมั่นคงในชีวิตประจำวัน การมีประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามั่นใจในการดำรงชีวิต

จุดเด่นของประกัน สมาย คิดส์

ประกัน “สมาย คิดส์” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก โดยเฉพาะ. จุดเด่นของประกันนี้คือ:

 • ความครอบคลุมที่เฉพาะเจาะจง: ประกันนี้มีการคุ้มครองที่เน้นไปที่ความต้องการของเด็ก, ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย, การสูญเสียอวัยวะ, หรือการเสียชีวิต.
 • ข้อเสนอพิเศษ: มีโปรโมชั่นและข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับครอบครัวที่มีเด็ก, เช่น ส่วนลดพิเศษ, ข้อเสนอเพิ่มเติมในการรักษาพยาบาล หรือการศึกษา.
 • การบริการหลังการขาย: ประกัน “สมาย คิดส์” มีทีมงานที่พร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาตลอดเวลา, ทำให้ครอบครัวมั่นใจในการเลือกประกันนี้.
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 3,000 บาท
 • รับค่าชดเชยรายวันเพิ่ม กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วย 5 โรคที่พบบ่อยในเด็ก สูงสุดวันละ 3,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) สูงสุดวันละ 3,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สูงสุดครั้งละ 100,000 บาท
 • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 8 รับ เงินคืนสูงสุดถึง 40,000 บาท
 • ครบกำหนดสัญญารับเงิน คืนสูงสุด 600,000 บาท

สรุปผลประโยชน์ความคุ้มครองของแผนประกัน “ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์” ในรูปแบบตาราง ดังนี้:

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนที่ 11 (หน่วย: บาท)
สัญญาหลัก200,000
กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
– ระหว่างสัญญา (สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 8)จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– ครบกำหนดสัญญาจ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีมรณกรรมทุกกรณี
– มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– มรณกรรมภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4จ่าย 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– มรณกรรมตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปจ่าย 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวันพลัส
– ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 3,000
– ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษวันละ 3,000
– ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)วันละ 3,000
สัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุ (อ.3)
– ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกินครั้งละ 100,000

เงื่อนไขการรับประกัน

1. รับประกันอายุ : 1 เดือน – 15 ปี
2. ระยะเวลาเอาประกันภัย : 22 ปี
3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 8 ปี
4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน รายเดือน
6. ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
หมายเหตุ
– “ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์ ” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน “ธนทวี 22/8”
– เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
– เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
– เบี้ยประกันภัยในส่วนของประกันสุขภาพ* สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 25,000 บาท ทั้งนี้เมือรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383) *เบี้ยประกันภัยในส่วนของการประกันสุขภาพ หมายถึงเบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนของผลประโยชน์คุ้มครองสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ 2.การประกันภัยอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยกวับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก 3.การประกันภัยโรคร้ายแรง และ 4.การประกันภัยการดูแลระยะยาว
– ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริาัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริาัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่าซื้อไว้เท่านั้น

กรณีศึกษา: คุณสมชาย(นามสมมุติ) และการปกป้องลูกด้วย “ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์”

คุณสมชายเป็นพ่อที่เอาใจใส่ในการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกชายตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ และเมื่อลูกเกิดมาแล้ว เขาตัดสินใจซื้อแผนประกัน “ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์” ให้กับลูกตั้งแต่อายุเพียง 1 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุดในอนาคต.

เมื่อลูกของคุณสมชายอายุ 3 ขวบ, ลูกเขาเริ่มมีอาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่ และต้องเข้าพักในโรงพยาบาลเป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากอาการที่รุนแรง ในช่วงเวลานั้น คุณสมชายรู้สึกกังวลมาก แต่ด้วยการบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองจากตัวแทนของ “ไทยประกันชีวิต” ทำให้คุณสมชายรู้สึกมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้น

ด้วยสิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนประกัน, ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่าห้อง, ค่าหมอ, และค่ายา ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คุณสมชายยังได้รับเงินชดเชยจากการที่ลูกต้องพักโรงพยาบาล ทำให้เขาสามารถใช้เงินนั้นเพื่อความสะดวกสบายและการดูแลลูกในช่วงเวลาที่ลูกป่วย

เรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันถึงความสำคัญของการมีประกันชีวิตเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงความมั่นใจและความสบายใจที่ “ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์” สามารถให้กับครอบครัวของคุณสมชาย ในเวลาที่เขาต้องการความช่วยเสริมมากที่สุด.

สำหรับผู้ที่สนใจในการทำไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์ และต้องการปกป้องครอบครัวจากความเสี่ยง สามารถติดต่อตัวแทนประกันได้ทันที ได้ที่นี่

ไทยประกันชีวิต สมาย คิดส์