รีวิว ไทยประกันชีวิตเกษียณสุข รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12%

การเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาเกษียณเป็นสิ่งที่ทุกคนควรคิดถึง และเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตเราจะมีชีวิตที่สุขสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องการเงิน แต่การวางแผนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การมีกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ตอบสนองต่อความต้องการในช่วงเวลาเกษียณจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่า และกรมธรรม์ “เกษียณสุข” จากไทยประกันชีวิต ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ

กรมธรรม์ “เกษียณสุข” ไม่เพียงแต่ให้ความปลอดภัยและความคุ้มครองในช่วงเวลาเกษียณ แต่ยังเป็นการสะสมทรัพย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการรับเงินบำนาญที่ต่อเนื่องและสูงสุดเป็นล้าน ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินในช่วงเวลาเกษียณ และต้องการให้เงินที่สะสมมาตลอดชีวิตได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการวางแผนการเงินสำหรับช่วงเวลาเกษียณ กรมธรรม์ “เกษียณสุข” จากไทยประกันชีวิต อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ

ประกันบํานาญที่ไหนดี2566 ความโดดเด่นของแบบประกัน “ไทยประกันชีวิตเกษียณสุข”

 1. เริ่มรับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี
  • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งเป็นการรับประโยชน์ที่ต่อเนื่องและสามารถวางแผนการเงินในช่วงเวลาหลังเกษียณได้ดีขึ้น
 2. กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ
  • ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ซึ่งเป็นการรับประโยชน์ที่เพิ่มเติมจากการที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยมาตลอดเวลา
 3. สามารถลดหย่อนภาษีได้
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้เบี้ยประกันภัยที่ชำระเป็นรายการที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ช่วยลดภาระภาษีส่วนบุคคลในแต่ละปี
 4. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ
  • การสมัครประกันสะดวกและรวดเร็ว ไม่มีขั้นตอนการตรวจสุขภาพซับซ้อน ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงและเริ่มต้นการคุ้มครองได้ทันที

ความคุ้มค่าที่ผู้ซื้อจะได้รับ

 • ความมั่นใจในช่วงชีวิตหลังเกษียณ: ด้วยการรับเงินบำนาญที่ต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยสามารถมีความมั่นใจในการวางแผนการเงินและการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณ
 • ความสบายใจในกรณีเสียชีวิต: ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้น 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ ช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัว
 • ประโยชน์ทางภาษี: การลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีภาระภาษีที่น้อยลง และสามารถใช้เงินส่วนนั้นในการวางแผนการเงินอื่นๆ
 • การสมัครที่ไม่ซับซ้อน: การไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทำให้การสมัครประกันเป็นเรื่องง่ายและสะดวก

ผลประโยชน์และความคุ้มครองจากกรมธรรม์ไทยประกันชีวิตเกษียณสุข

 1. เงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย:
  • ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี ไปจนถึงอายุครบ 85 ปี
  • ตัวอย่าง: หากเอาประกันภัย 1,000,000 บาท จะได้รับเงินบำนาญ 120,000 บาทต่อปี
 2. กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ:
  • รับความคุ้มครอง 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ
  • ตัวอย่าง: หากชำระเบี้ยประกันภัย 500,000 บาท ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ 525,000 บาท
 3. สิทธิพิเศษ:
  • สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

ตารางสรุปผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายการรายละเอียดตัวอย่าง
เงินบำนาญ12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี1,000,000 บาท -> 120,000 บาท/ปี
กรณีเสียชีวิต105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ500,000 บาท -> 525,000 บาท
สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษี, ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การลงทุนในกรมธรรม์ “เกษียณสุข” ไม่เพียงแต่ให้ความปลอดภัยและความคุ้มครองในช่วงเวลาเกษียณ แต่ยังเป็นการสะสมทรัพย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินในช่วงเวลาเกษียณ และต้องการให้เงินที่สะสมมาตลอดชีวิตได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า.

แบบประกันภัย “เกษียณสุข” จากไทยประกันชีวิต เหมาะกับใคร?

แบบประกันภัย “เกษียณสุข” ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการความปลอดภัยและความคุ้มครองในช่วงเวลาเกษียณ และต้องการสะสมทรัพย์เพื่อใช้ในช่วงเวลานั้น ดังนั้น แบบประกันภัยนี้จึงเหมาะกับ:

 1. ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยกลางคน: ผู้ที่อยู่ในช่วงวัย 30-50 ปี และต้องการเริ่มวางแผนการเงินสำหรับช่วงเวลาเกษียณ แบบประกันภัยนี้จะช่วยให้คุณสะสมทรัพย์และรับประโยชน์จากการรับเงินบำนาญในอนาคต
 2. ผู้ที่ต้องการความมั่นใจในการเตรียมตัวเกษียณ: สำหรับผู้ที่ต้องการมีความสุขสบายและไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินในช่วงเวลาเกษียณ แบบประกันภัยนี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะมีเงินบำนาญที่เพียงพอ
 3. ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต: ด้วยความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตที่สูงถึง 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระ จึงเป็นการรับประโยชน์ที่เพิ่มเติมสำหรับครอบครัวและผู้รับผลประโยชน์
 4. ผู้ที่ต้องการประโยชน์ทางภาษี: สำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล แบบประกันภัยนี้จะช่วยให้คุณลดภาระภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. ผู้ที่ไม่ต้องการกระบวนการสมัครที่ซับซ้อน: สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการตรวจสุขภาพหรือตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ แบบประกันภัยนี้เป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว

ดังนั้น หากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้ แบบประกันภัย “เกษียณสุข” จากไทยประกันชีวิต จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ และจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายและมั่นใจในช่วงเวลาเกษียณ.

เงื่อนไขแบบประกัน “ไทยประกันชีวิตเกษียณสุข”

 1. อายุการรับประกันภัย: ผู้เอาประกันภัยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี และไม่เกิน 50 ปี
 2. ระยะเวลาเอาประกันภัย: การคุ้มครองจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี
 3. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลา 10 ปี
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่สามารถเลือกได้คือ 50,000 บาท
 5. การชำระเบี้ยประกันภัย: ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยตามความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
 6. การสมัคร: การสมัครแบบประกันภัยนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ

หมายเหตุ:

 • ไทยประกันชีวิต เกษียณสุข” เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์เป็นชื่อแบบประกัน “ทรัพย์บำนาญG 85/10 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) “
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน, ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไขและความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต (จำกัด) ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น.