Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาธุรกิจ SME

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

 

การศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เถ้าแก่ดิจิทัล ร่ำรวย ยั่งยืน จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปันสวย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง Healthykare เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพ
 • ผู้ก่อตั้งแพล็ตฟอร์ม Nakhonsistation.com สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาอิสระมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
 • นักเขียนอิสระ ด้านธุรกิจ การตลาด ผลงาน Best Seller

ตำแหน่งทางสังคม/เกียรติประวัติ

2566 รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SME สมาพันธ์ SME จังหวัดเลย

2566 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแพล็ตฟอร์มจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดเลยและส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา ผู้ค้าสลาก เกษตรกร ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ สมาพันธ์ SME เลย

2566 ที่ปรึกษาโครงการสร้างนักบริหารและผลิตสื่อ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

2565 คณะกรรมการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนต์

2565 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

2565 อุปนายก ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

2565 วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ปีงบประมาณ 2565

2564 คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ

2564- ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

2564- ที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด เลย

2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน

2562 – ปัจจุบัน Digital Transformation Expert จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ชมรมคนทำดี

2561- 2562 กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

2561-2562  กรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

2561 ที่ปรึกษาโครงการตรวจยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

2562 กรรมการตัดสินโครงการประกวดแผนธุรกิจยกระดับสินค้าชุมชนสู่โลกออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตัวอย่างงานที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation & Digital Marketing

 • smes.academy
 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • ชมรมคนทำดี
 • บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัท เดอะวอฟเฟิลซัพพลาย จำกัด (แฟรนไชส์ The Waffle)
 • บริษัท มิสซะระดะ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เลิศโปรเฟสชั่นนัล จำกัด
 • บริษัทซีอาร์เอฟเมเนจเมนต์
 • บริษัทฝึกอบรม อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง
 • แฟรนไชส์ T-Za ชาปากยูน

ผลงานหนังสือ

 • Passion & Business Marketing ทำธุรกิจด้วยรักทำการตลาดด้วยใจสร้างยอดขายธุรกิจเติบโตยั่งยืน
 • ทำธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังการตลาดออนไลน์ แล้วขายดี 24 ชั่วโมง
 • เถ้าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์
 • คิดอย่างไรให้รวย อย่างมาร์ค ชัคเกอร์เบิร์ค
 • ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์

ตัวอย่าง วิทยากร / อาจารย์พิเศษ

 

 • การตลาดออนไลน์สำหรับร้านอาหาร โครงการ Grasstonomy tourism มหาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • หลักสูตร Train The Trainer สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สำหรับวิทยากร สถาบัน KCT
 • อบรมพนักงานขายเชิงที่ปรึกษาการตลาด บ.กรีนสปอร์ต
 • อบรมพนักงานขายเชิงที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ บ.ยันมาร์ ประเทศไทย จำกัด
 • บรรยาย การตลาด Tiktok สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ งาน TFBO 2023
 • การตลาดบน Tiktok ,Youtube,Reels สำหรับนายหน้าประกันภัยรถยนต์ Tbroker
 • การทำ Digital Tranform and Digital Marketing ทายาทธุรกิจการค้าไทยจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
 • การวางแผนทำ VDO Content เพื่อใช้ในการตลาดบน Tiktok
 • การสร้างแบรนด์และการ Pitching อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • เพิ่มยอดขายสินค้าด้วยการทำ Brand Storytelling จัดโดย NEA DITP
 • สร้างความสนใจให้กับลูกค้าด้วยการทำ Brand Image งานแสดงสินค้า Stlye จัดโดย NEA DITP
 • การตลาดดิจิทัลและการพัฒนาแพล็ตฟอร์มสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ด้วย Social Commerce โครงการ Smart Trader Online กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • การทำ Rebranding สำหรับธุรกิจสินค้า GI เครื่องเคลือบเวียงกาหลง จ.เชียงราย
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T วิทยาลัยชุมชน อุทัยธานี
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
 • วิทยากรบรรยาย การทำงานในยุคดิจิทัล ให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
 • Digital Transform & Design Thinking บริษัท ปอลอ เอ็กเพรส
 • Design Thinking & Digital Marketing บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด
 • Design Thinking & Digital Marketing บริษัท เอสที โกลบอล อินดัสตรี้ส์ จำกัด
 • Digital Transformation & Marketing บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จํากัด
 • Digital Marketing สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Business Development & Digital Marketing ให้กับ Exness Broker
 • สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand หลักสูตร Branding Upskill ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังติดตลาด สู่ความสำเร็จทั่วโลก
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การทำ Content Marketing เพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การใช้ Youtube เพื่อช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าสำหรับธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การทำ SEO เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google สอนในหลักสูตร หัวข้อ สร้างธุรกิจคุณให้เติบโตด้วยเครื่องมือจาก Google
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศทางกลยุทธ์ตลาดค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในยุค Covid-Gital  บริษัท ปตท. น้ำมันเเละการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
 • Business Transformation & Marketing for New Normal อุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี
 • Adaptive Storytelling เปลี่ยนการเล่า เท่าทันผู้บริโภค มศว.ประสานมิตร
 • การบริหารโซเชียลมีเดีย สำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การบริหารคอนเทนต์สำหรับยุค New Normal การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • การพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Marketing  หน่วยงาน Ubi มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การวางแผนธุรกิจ และ เขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ Young Smart Farmer มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน
 • การทำ Digital Transformation & Digital Marketing สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จ.หนองบัวลำภู
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรธนคารกรุงไทย
 • กลยุทธ์การกำหนดราคาเพิ่มยอดขาย SME โครงการ SME สู้โควิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กลยุทธ์สร้างความประทับใจลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า MAD Space KBank
 • กลยุทธ์การสร้าง Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร MAD Space KBank
 • การขายสินค้าออนไลน์สำหรับ New Normal ศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 • หลักสูตร Social Management บริษัท AAS ผู้นำเข้ารถยนต์ Porsches
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Cambodia จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Vietnam จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Digital Branding 101 สร้างแบรนด์ดิจิทัล 101  โครงการ Idea Lab Go Digital Branding ของ DITP
 • อบรมออนไลน์โครงการ Finlab by UOB หัวข้อ Digital Transformation เรื่อง Content Marketing Strategy
 • ยกระดับการขายหน้าร้าน สู่การตลาดแบบออนไลน์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • Digital Transformation Strategy for SME สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี
 • Content Marketing สมาคมเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่น
 • Beyond Business Transform to Digital Marketing โครงการ APi inspiration talk จัดโดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน บ.โตโยต้า นครธน
 • เริ่มร้อยให้เป็นล้านผ่านการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น
 • การทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา
 • การปรับใช้ Demand & Supply ในธุรกิจอสังหาห์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ โครงการ Re-CU Junior รุ่น 16 ปี 2559,รุ่น 17 ปี 2560 ,รุ่น 18 ปี 2561,รุ่น 19-20 ปี 2562 รุ่น 21 ปี 2563 ปี 2564 รุ่น 22  สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย รังสิต
 • Digital Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม โครงการ NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2558,2559,2560
 • การตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561
 • การตลาดออนไลน์ธุรกิจเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา MBA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร
 • วิชาอีคอมเมิร์ส นักศึกษา ปี 3 คณะเทคโนโลยี ม.ราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพ ปี 2555,2556,2557
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษาปี 4 คณะ คหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • หัวข้อบรรยาย Marketing Next Step สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อบรรยาย Startup Digital to professional โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ยกระดับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 4 จังหวัดหนองคาย 2561
 • Content & Crisis Online Management กฟภ. 12 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับ 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง บริษัทพีอาร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย
 • เริ่มต้นธุรกิจส่งออก สปป.ลาว ร่วม บริษัท Soldrich Express บริษัทจัดการคลังสินค้าและขนส่งที่ใหญ่ในประเทศ สปป.ลาว
 • ยกระดับแฟรนไชส์ ร่วมกับ เครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • โคชโครงการ แฟรนไชส์พี่สอนน้อง ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • การทำ Content Marketing & Facebook Marketing บริษัท อีซูซุ เสนียนต์ นครสวรรค์
 • Facebook Marketing & Advertising สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์อบรม SCB หนองมน

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

 • Digital Transformation ธุรกิจ SME
 • Brand Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร
 • Digital Marketing ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 • Digital Marketing ธุรกิจคลีนิกความงาม
 • Social Media Management
 • Online crisis management
 • Content Marketing for SME
 • Content เน้น SEO ติดอันดับ Google
 • Digital Marketing for Franchise Business
 • เขียนบทความสร้างรายได้
 • จิตวิทยาการตลาดออนไลน์
 • 48 Hrs เริ่มธุรกิจจากศูนย์สู่แสน
 • ปั้นแบรนด์เครื่องสำอาง ให้สตางค์วิ่งเข้ากระเป๋า

 


บริการอบรม ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์  ฝึกอบรมภายในบริษัท แบบตัวต่อตัว การทำ  Content  Marketing,การโฆษณา  Facebook,การโฆษณา  Tiktok,การตลาด  Line  OA และการทำสินค้าให้คนหาเจอบน Google

บริการดูแลระบบการตลาดออนไลน์ให้ทั้งระบบ 
เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า