Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาธุรกิจ SME

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

การศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปันสวย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง Healthykare เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพ
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ

ตำแหน่งทางสังคม

2562 – ปัจจุบัน Digital Transformation Expert จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ชมรมคนทำดี

2561- 2562 กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

2561-2562  กรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

2561 ที่ปรึกษาโครงการตรวจยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

2562 กรรมการตัดสินโครงการประกวดแผนธุรกิจยกระดับสินค้าชุมชนสู่โลกออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตัวอย่างงานที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation & Digital Marketing

 • สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • ชมรมคนทำดี
 • บริษัท เดอะวอฟเฟิลซัพพลาย จำกัด (แฟรนไชส์ The Waffle)
 • บริษัท มิสซะระดะ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เลิศโปรเฟสชั่นนัล จำกัด
 • บริษัทซีอาร์เอฟเมเนจเมนต์
 • บริษัทฝึกอบรม อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง
 • แฟรนไชส์ T-Za ชาปากยูน

ผลงานหนังสือ

 • เถ้าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์
 • คิดอย่างไรให้รวย อย่างมาร์ค ชัคเกอร์เบิร์ค
 • ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์

ตัวอย่าง วิทยากร / อาจารย์พิเศษ

 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรธนคารกรุงไทย
 • กลยุทธ์การกำหนดราคาเพิ่มยอดขาย SME โครงการ SME สู้โควิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กลยุทธ์สร้างความประทับใจลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า MAD Space KBank
 • กลยุทธ์การสร้าง Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร MAD Space KBank
 • การขายสินค้าออนไลน์สำหรับ New Normal ศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 • หลักสูตร Social Management บริษัท AAS ผู้นำเข้ารถยนต์ Porsches
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Cambodia จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Vietnam จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Digital Branding 101 สร้างแบรนด์ดิจิทัล 101  โครงการ Idea Lab Go Digital Branding ของ DITP
 • อบรมออนไลน์โครงการ Finlab by UOB หัวข้อ Digital Transformation เรื่อง Content Marketing Strategy
 • ยกระดับการขายหน้าร้าน สู่การตลาดแบบออนไลน์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • Digital Transformation Strategy for SME สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี
 • Content Marketing สมาคมเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่น
 • Beyond Business Transform to Digital Marketing โครงการ APi inspiration talk จัดโดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน บ.โตโยต้า นครธน
 • เริ่มร้อยให้เป็นล้านผ่านการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น
 • การทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา
 • การปรับใช้ Demand & Supply ในธุรกิจอสังหาห์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ โครงการ Re-CU Junior รุ่น 16 ปี 2559,รุ่น 17 ปี 2560 ,รุ่น 18 ปี 2561,รุ่น 19-20 ปี 2562 รุ่น 21 ปี 2563  สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย รังสิต
 • Digital Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม โครงการ NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2558,2559,2560
 • การตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561
 • การตลาดออนไลน์ธุรกิจเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา MBA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร
 • วิชาอีคอมเมิร์ส นักศึกษา ปี 3 คณะเทคโนโลยี ม.ราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพ ปี 2555,2556,2557
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษาปี 4 คณะ คหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • หัวข้อบรรยาย Marketing Next Step สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อบรรยาย Startup Digital to professional โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ยกระดับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 4 จังหวัดหนองคาย 2561
 • Content & Crisis Online Management กฟภ. 12 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับ 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง บริษัทพีอาร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย
 • เริ่มต้นธุรกิจส่งออก สปป.ลาว ร่วม บริษัท Soldrich Express บริษัทจัดการคลังสินค้าและขนส่งที่ใหญ่ในประเทศ สปป.ลาว
 • ยกระดับแฟรนไชส์ ร่วมกับ เครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • โคชโครงการ แฟรนไชส์พี่สอนน้อง ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • การทำ Content Marketing & Facebook Marketing บริษัท อีซูซุ เสนียนต์ นครสวรรค์
 • Facebook Marketing & Advertising สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์อบรม SCB หนองมน

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

 • Digital Transformation ธุรกิจ SME
 • Brand Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร
 • Digital Marketing ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 • Digital Marketing ธุรกิจคลีนิกความงาม
 • Social Media Management
 • Online crisis management
 • Content Marketing for SME
 • Content เน้น SEO ติดอันดับ Google
 • Digital Marketing for Franchise Business
 • เขียนบทความสร้างรายได้
 • จิตวิทยาการตลาดออนไลน์
 • 48 Hrs เริ่มธุรกิจจากศูนย์สู่แสน
 • ปั้นแบรนด์เครื่องสำอาง ให้สตางค์วิ่งเข้ากระเป๋า

ประวัติการทำงาน

2554 – Present : ธุรกิจส่วนตัว/ที่ปรึกษาธุรกิจ/Digital Marketing Consult

2552-2553 Site Service Project Manager : ITone

2550- 2552 Automation System Project Manager : Boral

2548-2550  Business System : Boral Concrete

2545-2548 System Engineer : Hanson Concrete

2544-2545 Programmer : Pioneer Concrete

2543-2544 IT Service : Tanachart Bank

 


บริการอบรม ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์  ฝึกอบรมภายในบริษัท แบบตัวต่อตัว การทำ  Content  Marketing,การโฆษณา  Facebook,การโฆษณา  Tiktok,การตลาด  Line  OA และการทำสินค้าให้คนหาเจอบน Google

บริการดูแลระบบการตลาดออนไลน์ให้ทั้งระบบ 
เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์