Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี วิทยากรสอนการตลาดออนไลน์ ที่ปรึกษาธุรกิจ SME

ประวัติ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี

การศึกษา

 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัย รามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปันสวย จำกัด
 • ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง Healthykare เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพ
 • ผู้ก่อตั้งแพล็ตฟอร์ม Nakhonsistation.com สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ธุรกิจ SME หลายธุรกิจ

ตำแหน่งทางสังคม/เกียรติประวัติ

2565 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ

2565 อุปนายก ฝ่ายเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกภายใน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

2565 วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ปีงบประมาณ 2565

2564 คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ

2564- ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

2564- ที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัด เลย

2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

2564 – ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการโครงการ ubi มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน

2562 – ปัจจุบัน Digital Transformation Expert จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)

2561-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ชมรมคนทำดี

2561- 2562 กรรมการสมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์

2561-2562  กรรมการเครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

2561 ที่ปรึกษาโครงการตรวจยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

2562 กรรมการตัดสินโครงการประกวดแผนธุรกิจยกระดับสินค้าชุมชนสู่โลกออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตัวอย่างงานที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation & Digital Marketing

 • สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • ชมรมคนทำดี
 • บริษัท ปอลอ เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • บริษัท เดอะวอฟเฟิลซัพพลาย จำกัด (แฟรนไชส์ The Waffle)
 • บริษัท มิสซะระดะ ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท เลิศโปรเฟสชั่นนัล จำกัด
 • บริษัทซีอาร์เอฟเมเนจเมนต์
 • บริษัทฝึกอบรม อินโนเวทพ้อยท์ แพลนนิ่ง
 • แฟรนไชส์ T-Za ชาปากยูน

ผลงานหนังสือ

 • ทำธุรกิจให้ปัง ด้วยพลังการตลาดออนไลน์ แล้วขายดี 24 ชั่วโมง
 • เถ้าแก่ใหม่ใจถึงแนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์
 • คิดอย่างไรให้รวย อย่างมาร์ค ชัคเกอร์เบิร์ค
 • ปลุกแจ๊คมาล้มยักษ์

ตัวอย่าง วิทยากร / อาจารย์พิเศษ

 

 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T วิทยาลัยชุมชน อุทัยธานี
 • เพิ่มยอดขายออนไลน์ด้วย Tiktok Marketing โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ
 • วิทยากรบรรยาย การทำงานในยุคดิจิทัล ให้กับ นักศึกษา มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
 • Digital Transform & Design Thinking บริษัท ปอลอ เอ็กเพรส
 • Design Thinking & Digital Marketing บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด
 • Design Thinking & Digital Marketing บริษัท เอสที โกลบอล อินดัสตรี้ส์ จำกัด
 • Digital Transformation & Marketing บริษัท เดอะวอฟเฟิล ซัพพลาย จํากัด
 • Digital Marketing สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Business Development & Digital Marketing ให้กับ Exness Broker
 • สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand หลักสูตร Branding Upskill ปั้นแบรนด์ให้ปัง ดังติดตลาด สู่ความสำเร็จทั่วโลก
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การทำ Content Marketing เพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การใช้ Youtube เพื่อช่วยสร้างแบรนด์และเพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าสำหรับธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google การทำ SEO เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายธุรกิจ
 • วิทยากรโครงการ Saphan Digital กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ Google สอนในหลักสูตร หัวข้อ สร้างธุรกิจคุณให้เติบโตด้วยเครื่องมือจาก Google
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 • การเพิ่มยอดขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
 • ทิศทางกลยุทธ์ตลาดค้าปลีกและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในยุค Covid-Gital  บริษัท ปตท. น้ำมันเเละการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR)
 • Business Transformation & Marketing for New Normal อุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี
 • Adaptive Storytelling เปลี่ยนการเล่า เท่าทันผู้บริโภค มศว.ประสานมิตร
 • การบริหารโซเชียลมีเดีย สำนักงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • การบริหารคอนเทนต์สำหรับยุค New Normal การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • การพัฒนาธุรกิจด้วย Digital Marketing  หน่วยงาน Ubi มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • การวางแผนธุรกิจ และ เขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • กรรมการประกวดแผนธุรกิจ โครงการ Young Smart Farmer มหาวิทยาลัยเกษตร กำแพงแสน
 • การทำ Digital Transformation & Digital Marketing สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จ.หนองบัวลำภู
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ SME ให้กับฝ่ายสื่อสารองค์กรธนคารกรุงไทย
 • กลยุทธ์การกำหนดราคาเพิ่มยอดขาย SME โครงการ SME สู้โควิด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • กลยุทธ์สร้างความประทับใจลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า MAD Space KBank
 • กลยุทธ์การสร้าง Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร MAD Space KBank
 • การขายสินค้าออนไลน์สำหรับ New Normal ศูนย์อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 • หลักสูตร Social Management บริษัท AAS ผู้นำเข้ารถยนต์ Porsches
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Cambodia จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • ทำระบบออนไลน์อบรมโครงการ Business Opportunities in Vietnam จัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • Digital Branding 101 สร้างแบรนด์ดิจิทัล 101  โครงการ Idea Lab Go Digital Branding ของ DITP
 • อบรมออนไลน์โครงการ Finlab by UOB หัวข้อ Digital Transformation เรื่อง Content Marketing Strategy
 • ยกระดับการขายหน้าร้าน สู่การตลาดแบบออนไลน์ บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
 • Digital Transformation Strategy for SME สำนักงานอุตสาหกรรมภาค 4 จ.อุดรธานี
 • Content Marketing สมาคมเทคโนโลยี ไทย-ญีปุ่น
 • Beyond Business Transform to Digital Marketing โครงการ APi inspiration talk จัดโดย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน บ.โตโยต้า นครธน
 • เริ่มร้อยให้เป็นล้านผ่านการตลาดออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต ขอนแก่น
 • การทำการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจชุมชน อ.เทพา จ.สงขลา
 • การปรับใช้ Demand & Supply ในธุรกิจอสังหาห์ด้วยเครื่องมือออนไลน์ โครงการ Re-CU Junior รุ่น 16 ปี 2559,รุ่น 17 ปี 2560 ,รุ่น 18 ปี 2561,รุ่น 19-20 ปี 2562 รุ่น 21 ปี 2563 ปี 2564 รุ่น 22  สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย รังสิต
 • Digital Marketing มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม โครงการ NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2558,2559,2560
 • การตลาดออนไลน์สำหรับสินค้าผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2561
 • การตลาดออนไลน์ธุรกิจเครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา MBA ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
 • การตลาด Content Marketing นักศึกษา ปี 4 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต สกลนคร
 • วิชาอีคอมเมิร์ส นักศึกษา ปี 3 คณะเทคโนโลยี ม.ราชมงคลเทคโนโลยีกรุงเทพ ปี 2555,2556,2557
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษาปี 4 คณะ คหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • หัวข้อบรรยาย Marketing Next Step สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561
 • หัวข้อบรรยาย การตลาดออนไลน์ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อบรรยาย Startup Digital to professional โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ยกระดับธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาดออนไลน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขต 4 จังหวัดหนองคาย 2561
 • Content & Crisis Online Management กฟภ. 12 ศูนย์ทั่วประเทศ ร่วมกับ 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ คอนซัลติ้ง บริษัทพีอาร์ อันดับหนึ่งของประเทศไทย
 • เริ่มต้นธุรกิจส่งออก สปป.ลาว ร่วม บริษัท Soldrich Express บริษัทจัดการคลังสินค้าและขนส่งที่ใหญ่ในประเทศ สปป.ลาว
 • ยกระดับแฟรนไชส์ ร่วมกับ เครือข่ายแฟรนไชส์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • โคชโครงการ แฟรนไชส์พี่สอนน้อง ร่วมกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เซนต์
 • การทำ Content Marketing & Facebook Marketing บริษัท อีซูซุ เสนียนต์ นครสวรรค์
 • Facebook Marketing & Advertising สำหรับธุรกิจ SME ศูนย์อบรม SCB หนองมน

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน

 • Digital Transformation ธุรกิจ SME
 • Brand Storytelling ธุรกิจร้านอาหาร
 • Digital Marketing ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
 • Digital Marketing ธุรกิจคลีนิกความงาม
 • Social Media Management
 • Online crisis management
 • Content Marketing for SME
 • Content เน้น SEO ติดอันดับ Google
 • Digital Marketing for Franchise Business
 • เขียนบทความสร้างรายได้
 • จิตวิทยาการตลาดออนไลน์
 • 48 Hrs เริ่มธุรกิจจากศูนย์สู่แสน
 • ปั้นแบรนด์เครื่องสำอาง ให้สตางค์วิ่งเข้ากระเป๋า

ประวัติการทำงาน

2554 – Present : ธุรกิจส่วนตัว/ที่ปรึกษาธุรกิจ/Digital Marketing Consult

2552-2553 Site Service Project Manager : ITone

2550- 2552 Automation System Project Manager : Boral

2548-2550  Business System : Boral Concrete

2545-2548 System Engineer : Hanson Concrete

2544-2545 Programmer : Pioneer Concrete

2543-2544 IT Service : Tanachart Bank

 


บริการอบรม ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์  ฝึกอบรมภายในบริษัท แบบตัวต่อตัว การทำ  Content  Marketing,การโฆษณา  Facebook,การโฆษณา  Tiktok,การตลาด  Line  OA และการทำสินค้าให้คนหาเจอบน Google

บริการดูแลระบบการตลาดออนไลน์ให้ทั้งระบบ 
เพิ่มคนเข้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save