การที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดและไปต่อได้นั้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น อย่างในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 เป็นเหมือนตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายท่านตั้งรับไม่ทัน ธุรกิจ Food Truck เองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน เมื่อช่องทางการขายรูปแบบเดิมไม่อาจสร้างรายได้ให้เหมือนเดิมอีกต่อไป ทำอย่างไรให้ธุรกิจดำเนินไปได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เรามีแนวคิดในการมองหาโอกาสในวิกฤตแบบคนงบน้อย จากบทสัมภาษณ์คุณวินิจ ลิ่มเจริญ CEO WeChef  Thailand มาฝากกัน Watch this…