การรับสมัครงานเป็นขั้นตอนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้าทำงาน ผู้มีหน้าที่กรองผู้สมัครเพื่อเรียกสัมภาษณ์คือ HR โดยพิจารณาจาก resume สมัครงาน  โดยส่วนใหญ่ แต่ละวัน HR จะได้รับอีเมลเรซูเม่เป็นร้อยฉบับ ทำให้มีเวลาน้อยในการดูรายละเอียดของผู้สมัครงาน ปกติจะสแกนอ่านดูคีย์เวิร์ดสำคัญที่ตรงกับตำแหน่งงานทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ นอกจากนี้ยังดูบุคลิกและประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงานควบคู่ไปด้วย การเขียนเรซูเม่ ผู้สมัครงานควรให้ความสำคัญกับส่วนประกอบเหล่านี้ จัดทำเรซูเม่ที่ให้ข้อมูลครบ เป็นจริง…