การทำธุรกิจบางครั้งก็มีช่วงเงินขาดมือไปบ้าง และบางครั้งก็มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย การขอสินเชื่อวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ OD เป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจในระยะสั้น ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนให้เกิดสภาพคล่อง เป็นเงินกู้ที่นักธุรกิจต้องควรขอวงเงินกู้ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือต้องการใช้เงินในระยะสั้น วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD (Overdraft) เป็นวงเงินพร้อมใช้ที่เจ้าของธุรกิจ สามารถนำเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจ เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายได้ทันตามเวลา วงเงินกู้เบิกเกินบัญชีหรือ OD เป็นรูปแบบวงเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับธุรกิจ ซึ่งใช้บัญชีกระแสรายวัน…