Metaverse คือเทรนด์ใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับการพัฒนาในปัจจุบัน มีบริษัทด้านไอทีระดับโลกจำนวนไม่น้อยที่เริ่มจับกระแสของ Metaverse นี้และพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองให้รองรับกับโลกเสมือนจริงนี้ในอนาคต ในโลก Metaverse นี้ได้รับการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะช่วยขยายของเขตในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกิจของผู้ประกอบการให้ขยายมากขึ้น เชื่อมต่อคนได้ทั้งโลกอย่างไร้พรมแดน ผู้ประกอบการจึงควรเริ่มความสนใจเรียนรู้เพื่อรองรับการมาถึงของ Metaverse ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ สำหรับในบทความนี้เราจะไปเรียนรู้มุมมองที่มีต่อการมาของ Metaverse ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้ไปด้วยกัน จากพนักงานมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของบริษัทด้านไอที Watch this…