Kakao หรือ กาเกา คืออะไร หลายคนคงไม่เคยได้ยินชื่อนี้ อ้างอิงจาก ลิสต์ท็อป 100 แบรนด์จากทั่วโลก ของInter Brand 4 แบรนด์จากท็อป 5 แบรนด์ เป็นบริษัทของอเมริกา หรือที่จริงแล้ว 2 ใน 3…