ชีวิตไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องวิ่งกันต่อไป หลายคนอยากเริ่มทำธุรกิจใหม่ ๆ เพราะอาจได้เชื้อไฟจากข้อมูลข่าวสารที่กระหน่ำเข้ามาในแต่ละวันอย่างล้นเหลือ ดังเช่น ธุรกิจน้ำสลัดที่กำลังมาแรงไม่ยอมน้อยหน้าธุรกิจอื่นใดเลยทีเดียว เนื่องจากว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญ อาหารการกินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีกินแล้วช่วยระบบในร่างกาย คนรักสุขภาพทั้งหลายต่างนึกถึงสลัดเป็นอาหารอันดับต้น ๆ ในการดูแลสุขภาพ   ยิ่งปัจจุบันผู้คนใช้พลังงานน้อยกว่าที่รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนกันมาก ซึ่งหากผู้นั้นไม่ใส่ใจดูแล ควบคุมโภชนาการด้วยแล้ว อาจทำให้เกิดโรคที่ต้องกินยาตลอดชีวิตตามมา เช่น โรคความดันโลหิต หรือเบาหวาน…