Influencer คือใคร คำว่า Influencer หลาย ๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้ว ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ก็คือ “ผู้มีอิทธิพล” แต่สำหรับโลกออนไลน์ ผู้มีอิทธิพลก็คือผู้ที่ชี้นำทางความคิดให้กับคนอื่น ๆที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน Influencer จึงไม่ต่างอะไรจากกูรูผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆที่ออกมาพูดคุย บอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองสนใจและทำได้ดีเป็นพิเศษผ่านช่องทางโซเชียลต่าง ๆ และกลายเป็นที่ยอมรับของคนจำนวนหนึ่งไปในที่สุด การจะทำตนเองให้กลายเป็น Influencer ผู้มีอิทธิพลชี้นำความคิดของคนอื่นในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก…