เป็นความจริงที่ว่ามีแอพพลิเคชั่นดี ๆ เกิดใหม่มากมาย ซึ่งแต่ละแอพพลิเคชั่นก็…