ในช่วงไม่นานมานี้ในวงการออนไลน์กระแสที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดกระแสหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นข่าวที่รัฐออกมาตรการเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเหตุที่กระแสดังกล่าวได้รับการพูดถึงกันมากก็เนื่องด้วยมีการคาดกันว่าจะทำให้บรรดาธุรกิจออนไลน์รวมถึงบรรดาแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่มีการลงโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากอัตราค่าบริการเดิมที่ถูกกำหนดไว้ จึงเป็นที่มาของบทความนี้ที่เราจะพาไปเรียนรู้กันว่าสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่มีการลงโฆษณาออนไลน์ต้องจ่ายภาษี VAT อย่างไร ทำความรู้จักกับกฎหมาย e – Service กฎหมาย e – Service คือกฎหมายที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเรียกเก็บภาษีสำหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันต่าง ๆของเรา โดยบริการที่ว่านี้ส่วนมากอยู่ในรูปแบบของการให้บริการเพื่อความบันเทิงบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเพลงออนไลน์…