Blogger เป็นอาชีพที่สร้างรายได้จากสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวสิ่งที่เรารัก เราถนัด เราเชี่ยวชาญ หรือ เรื่องที่เราสนใจ นอกเหนือจากนั้นแล้วเราสามารถใช้ Blog เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าหรือบริการของเราได้อีกด้วย คนที่ต้องการสร้างตัวตนมี Personal Brand เป็นของตัวเอง หรือ ต้องการผลักดัน Product Brand ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง Blog…