(25 พ.ย. 63) ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) เปิดเผยถึง กรณีข่าวพริ้นซิเพิล แคปิตอล เข้าลงทุนซื้อหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จำนวน 90.5…