ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของร้านอาหารที่เรียกลูกค้าได้ดี นอกจากรสชาติอาหารแล…