ความเชื่ออันหนักแน่น ก่อให้เกิดความหวังต่อสิ่งนั้น และมักจะตามมาด้วยศรัทธาอันแรงกล้า ทั้ง 3 ปัจจัยหลอมรวมกันจนเกิดเป็นความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุต่อความปรารถนาได้สำเร็จ หรือแม้แต่บางสิ่งที่ไม่อาจหาคำอธิบายได้ ก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตของใครหลายคน เช่นเดียวกับ “ดวงชะตา” ความเชื่ออันเก่าแก่ ซึ่งกำหนดความเป็นไปในชีวิตของบุคคล ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ ดวงชะตาราศรีบอกอะไรกับเราได้บ้าง เชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบนี้ไปพร้อมกัน ดวงชะตาเกี่ยวพันกับชีวิตคนเราอย่างไร Watch this video on…