ความสำคัญของการโปรโมทเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงที่มีต่อธุรกิจของเรา คือ ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทด้วยข้อความ, รูปภาพ, ไฟล์มัลติมีเดียหรือภาพเคลื่อนไหว ก็ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ น่าสนใจยิ่งขึ้น