ความสำคัญของการโปรโมทเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ให้มีชื่อเสียงที่มีต่อธุ…