ประกันภัยข้าว ธกส. จ่ายสินไหมทดแทนจากอุกภัย 1.91 ล้านรายการ กว่า 448 ล้านบา…