บทความที่แล้วพูดถึงการแต่งหน้าร้านใน Facebook Fanpage มาถึงบทความนี้ เกิดจา…