ทุกวันนี้เราทิ้ง “เงิน” ใส่ถังขยะทุกวัน แต่มีอีกหลายคนที่สร้าง “รายได้” จากขยะที่เราทิ้งไป ธุรกิจรับซื้อขยะ  เป็นอีก 1 ธุรกิจที่สร้าง “เงิน” จากสิ่งของที่ “ไร้ค่า” เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียว รับซื้อของเก่า เป็นธุรกิจที่รับซื้อสิ่งของทุกอย่างที่ไม่ใช้แล้ว อาจเป็นของชำรุด ขยะ หรือของที่ไร้ประโยชน์ จากนั้นผู้ค้าของเก่าก็จะนำไปคัดแยกประเภทให้เป็นหมวดหมู่…