จากตอนที่แล้ว… ผมเน้นย้ำว่า หากท่านจะทำหรือสร้างธุรกิจ คนที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ “ตัวท่านเอง – คนที่จะเป็นเจ้าของกิจการ หรือเถ้าแก่ใหม่ในอนาคตนี่แหล่ะ…” พร้อมกับทิ้งท้ายให้ท่านได้ลองสำรวจตัวเองในเรื่อง “ตระหนักถึงความสำคัญ + ความพร้อมของท่าน”… ตระหนักถึงความสำคัญของตัวท่านเอง ต้องคิดในฐานะเจ้าของธุรกิจ/กิจการ หรือนายจ้างนะครับ ไม่ใช่คิดในมุมบทบาทการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างนะครับ ถึงแม้ว่า อาจจะมีหลายท่านกำลังคิดอยากเป็นเจ้าของกิจการ แต่ยังทำงานเป็นพนักงาน-ลูกจ้างอยู่ก็ตาม….แต่ท่านต้องถอดหัวโขนหน้ากากนั้นออกก่อน…