โลกในปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก พลังงานสะอาดจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เกิดเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นผลิตพลังงานสะอาดนำมาใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน และเมื่ออุตสาหกรรมบล็อกเชนมีการเติบโตจึงมีธุรกิจพลังงานสะอาดที่นำทั้ง 2 สิ่งนี้มาผสมกันเกิดเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดบนแพลตฟอร์มบล็อกเชนเกิดขึ้น โดยชื่อของแพลตฟอร์มนั้นก็คือ Power Ledger และเหรียญ Power Ledger Token ซึ่งในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทั้ง 2 สิ่งนี้กันอย่างละเอียด     เหรียญ Power…