อุตสาหกรรม Metaverse เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอ…