บล็อกเชนยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตได้มาก นอกเหนือไปจาก Ethereum ที่เป็นบล็อกเชนลำดับต้น ๆ ของโลก ก็ยังปรากฏชื่อของบล็อกเชนออกมาอีกมากมายหลายบล็อกเชน ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการถือกำเนิดขึ้นมาของบล็อกเชนในรุ่นหลัง ๆ นี้ต่างก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการใช้งานของบล็อกเชนในรุ่นแรก ๆ ซึ่งหากมีบล็อกเชนใดที่สามารถเข้ามาแก้ไขและตอบโจทย์การใช้งานนี้ได้ดีก็จะกลายเป็นบล็อกเชนที่สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญได้ในอนาคต ในบรรดาบล็อกเชนเกิดใหม่เหล่านี้ก็ยังมีชื่อของ IOST Blockchain รวมถึงเหรียญ IOST ด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเหรียญและแพลตฟอร์มที่เราจะมากล่าวถึงกันในบทความนี้   เหรียญ…