ยิ่งการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนมีการเติบโตมากขึ้นเพียงใดก็ปฏิเสธไม่ได้เลย…