การยืนยันตัวตนบนบล็อกเชนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่ามีความยุ่งยากและซับซ้…