เทคโนโลยี Cloud เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในแวดวงไอที ด้วย…