คำว่าพอเพียงเป็นคำที่ใครหลายคนเคยได้ยินมานานพอสมควร ความพอเพียง.เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ความพอเพียงนั้นหมายถึงความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดิน สายกลาง ฯลฯ คนไทยหลายคนฟังแต่มีน้อยคนที่ได้ยิน ผมเป็นคนหนึ่งที่รู้จักคำว่า “ความพอเพียง” เพียงผ่านหูแต่ไม่ได้ยินในความหมายอย่างลึกซึ่ง ฟังผ่านเข้าไปในหูซ้ายและทะลุออกหูขวา ตัวเองคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องและเหมาะสม จนกระทั้งมีอยู่มาวันหนึ่งวันที่ผมทำงานจนอายุ35 ปี ผมเปิดลิ้นชักที่โต๊ะทำงานและเหลือบไปเห็นสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์เล่มหนึ่งตั้งทิ้งไว้ล่างสุด หน้าสมุดเขียนด้วยลายมือตัวเองว่า “Saving”  สมุดบัญชีเงินฝากที่ผมตั้งใจจะเก็บไว้ตั้งแต่เริ่มทำงานมีความฝันว่าจะมีเงินเก็บไว้ใช้แต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้น…