คำว่าพอเพียงเป็นคำที่ใครหลายคนเคยได้ยินมานานพอสมควร ความพอเพียง.เป็นปรัชญาท…