ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นอีก 1 โอกาสทางธุรกิจที่ใครกระโดดเข้ามาทำก่อนย่อมมีโอกาสรวยก่อนได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประมาณการณ์กันว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว (คือมีอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ20หรือมากกว่า เมื่อเทียบกับประชากรในช่วงอายุอื่น) และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ยิ่งมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันเราเริ่มเห็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับประชากรกลุ่มนี้มากขึ้น แต่ยังมีอีกธุรกิจที่น่าสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ นั่นก็คือ”ร้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” แต่ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจลักษณะอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุกันเสียก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าหากคิดจะเปิดร้านขึ้นมาจริง ๆ เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ…