การตลาดออนไลน์ ที่ Koncept นำมาใช้เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าหันมาสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ เช่นมีโปรโมชั่น ลดค่าขนส่ง เป็นต้น อีกทั้งยังให้ความรู้ในการตกแต่งบ้านให้กับลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซด์อีกด้วย “บ้านคือวิมานของเรา” ประโยคนี้ถือเป็นคำที่ยังคงเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้ บ้านที่หลายคนฝันอยากเป็นเจ้า ต่อจากมีบ้านสิ่งที่ตามมาคือ ฟอร์นิเจอร์ แปลง่ายๆในภาษาไทยว่า เครื่องเรือน หรือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ฟอร์นิเจอร์นั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างของบ้าน ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ฟอร์นิเจอร์นั้นถือว่าเป็นแสดงฐานะอย่างหนึ่งของผู้อาศัยได้ดี…