วันนี้เถ้าแก่ใหม่ขอนำเรื่องของน้อง ๆ นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ กำลังที่วิจัยฝุ…