หลายคนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการลงทุนให้กับตนเอง ซึ่งบางการลงทุนอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว และก็มีคนเดินนำหน้าเราไปแล้วเช่นกัน แต่ก็ไม่ผิดหรือแปลกแต่อย่างใดที่เราหรือเถ้าแก่ใหม่จะเพิ่งได้พบ ได้ฉุกใจคิด ว่าเราควรจะลงทุนในเรื่องอะไรได้อีก   หุ้น เป็นอีกหนึ่งในการลงทุนที่ผมจะเปิดประเด็นในการพูดคุยในวันนี้ แต่จะไม่ลงลึกมาก เพื่อให้เถ้าแก่ใหม่นักลงทุนได้เห็นภาพรวมกว้าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำเป็นในการลงทุน การเตรียมตัว ขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้นและสุดท้ายข้อควรระวังในการลงทุน  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและมีทิศทางว่าเถ้าแก่ใหม่ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าเกิดมีความสนใจการลงทุนในหุ้นขึ้นมาแล้ว…