ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19อันมีต้นตอมาจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กำลังเป็นปัญหาที่ขยายตัวเป็นวงกว้างครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในแวดวงสาธารณสุขที่การระบาดกระทบต่อสุขภาพของคนในชาติ หากแต่ปัญหานี้ยังกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศด้วยเช่นกัน สำหรับในภาคเศรษฐกิจนั้น ธุรกิจหลายประเภทกำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคตัวนี้ ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต้องเตรียมพร้อมปรับตัวเพื่อรับมือผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้น บางธุรกิจยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่หลายธุรกิจเริ่มได้รับผลกระทบหนักบ้างน้อยบ้างคละเคล้ากันไป เพื่อคลายความกังวลของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง “การสื่อสารในภาวะวิกฤติ”เป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจของตนและคลายความวิตกกังวลให้แก่ลูกค้าซึ่งจะมีวิธีการสื่อสารอย่างไรบ้างในบทความนี้มีคำแนะนำดี ๆมาฝากครับ กรณีศึกษาการสื่อสารในภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 ภาคธุรกิจ Watch this video on YouTube สำหรับวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หากแบ่งว่าผู้ใดที่ได้รับผลกระทบบ้างในแง่ของธุรกิจเราสามารถแบ่งผู้ได้รับผลกระทบได้เป็น 2 กลุ่มคือ…