การบริหารเงินสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมีความสำคัญมากที่สุด เพราะนั่นหมายถึงกำ…