อยากมีเงินเก็บ ก็ต้องรู้จักที่จะ ปิดรอยรั่ว และเพิ่มช่องทางสร้างเงินให้มันม…