Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: อบรมแฟรนไชส์ กระทรวงพาณิชย์

แฟรนไชส์

วิทยากรสอนธุรกิจแฟรนไชส์ | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เส้นทางความสำเร็จ กับธุรกิจแฟรนไชส์ ด้วยคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เส้นทางความสำเร็จ กับธุรกิจแฟรนไชส์” เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติรูปแบบการจัดสัมมนาตามสถานการณ์จริง และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม ได้มีความรู้เรื่องโครงสร้างระบบแฟรนไชส์แนวทางการวางแผนและกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจในอนาคต ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00…

Read more
Loading...
สัมมนา/หนังสือ

Workshop สอนสร้างแฟรนไชส์เครื่องดื่มและขนมทานเล่นเป็นของตัวเอง 

คุยกันก่อนที่จะตัดสินใจลงเรียนหลักสูตร Workshop สอนสร้างแฟรนไชส์เครื่องดื่มและขนมทานเล่น เป็นของตัวเอง ท่านเจ้าของร้านที่กำลังจะทำขยายสาขาธุรกิจของท่านเป็นระบบแฟรนไชส์ จริงๆ แล้วระบบแฟรนไชส์หลายคนคงรู้จักมาบ้างไม่มากก็น้อยครับ ทว่าจากประสบการณ์ผมที่อยู่ในแวดวงแฟรนไชส์ตั้งแต่ทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือน ดูแลการตลาด การดำเนินการ ให้กับแฟรนไชส์ก็หลายแบรนด์พอสมควร รวมทั้งการก้าวออกมาเป็นนายตัวเอง ทำธุรกิจขยายสาขาในรูปแบบของแฟรนไชส์กว่า 3 แบรนด์แล้วพบว่า… หลายคนเข้าใจการขยายธุรกิจแบบแฟรนไชส์แบบผิวเผินมาก พอทำเข้าจริง ๆ ปรากฏว่าส่วนใหญ่ล้มเหลว มากกว่าที่จะสำเร็จ…

Read more
Loading...
ธุรกิจน่าลงทุน

สัมมนาฟรี !!! Suggest To Success ชี้ช่องสำเร็จ แนะนำลงทุนรวยด้วย แฟรนไชส์ 

แฟรนไชส์เป็นธุรกิจน่าลงทุน !!! เพราะความเสี่ยงต่ำเนื่องจากเจ้าของแฟรนไชส์ได้วางระบบ และ ถ่ายทอดวิธีการทำที่ถูกต้องให้ผู้ซื้อ แฟรนไชส์จึงเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ที่น่าลงทุนมากที่สุดในปัจจุบัน ใครเหมาะกับเข้าร่วมสัมมนา Suggest To Success ชี้ช่องสำเร็จ แนะนำลงทุนรวยด้วย แฟรนไชส์ มนุษย์เงินเดือนที่สนใจ และพร้อมจะลงทุนธุรกิจเบื้องต้นประมาณ 1 แสนบาท ข้าราชการเกษียณ…

Read more
Loading...