ทำธุรกิจว่ายากแล้ว แต่การหาหุ้นส่วน Partner ในการทำธุรกิจยิ่งยากกว่าครับ ทำคนเดียวก็ดีไปอย่าง แต่ถ้าจะเติบโตมากยิ่งขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีการดึงหุ้นส่วนเข้ามาช่วยเหลือขยายกิจการไปด้วยกัน “อย่าทำธุรกิจ กับเพื่อนเดี๋ยวมีปัญหากัน” อาจจะไม่จริงเสมอไปเสียทีเดียวนักนะครับ เราคงต้องแยกประเภทเพื่อนก่อน ที่จะร่วมทำธุรกิจด้วยกัน ไม่ใช่ว่าคบ ๆ กันมาแล้วเออออ มาทำธุรกิจ อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบ “ต้นดี ปลายร้าย” จบกันไม่ลงเพราะปัญหาเงินทอง ผมเองก็พอมีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่บ้างทั้งในกิจการตัวเอง…