ในโลกแห่งธุรกิจผมเชื่อว่าถ้าเลือกได้ ใคร ๆ ก็คงอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว…