ผู้คนมากมาย หาเงินมาแทบตาย ท้ายสุดก็ได้ใช้แค่ “ค่าหมอ ค่ายา”แน่นอนครับ ความตาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่โรคภัย ไข้เจ็บ เราพอผ่อนหนักให้เป็นเบา ป้องกันไม่ให้เป็นได้นะครับ