คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับ? งานนั้นก็มี งานนี้ก็ต้องทำ มันตีกันในหัวยุ่งไปหมดผ…