Watch this video on YouTube หลวงพระบาง สปป.ลาว เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่เรามักจะได้ยินและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี และด้วยความที่เป็นเมืองเก่านี้เองจึงทำให้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกในปัจจุบัน แต่ด้วยนโยบายจากทางภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงทำให้หลวงพระบางกำลังจะพลิกโฉมเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของ สปป.ลาวที่น่าจับตามองและน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเป็นอย่างมาก โอกาสที่กำลังเกิดขึ้นนี้จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับ SMEs ไทยที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยทีเดียว หลวงพระบางน่าสนใจอย่างไร เราจะตามไปดูพร้อม ๆกันครับ ข้อมูลเฉพาะของ “หลวงพระบาง”…