Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: หนี้บัตรเครดิต

ความรู้ทำธุรกิจ

เป็นหนี้บัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร ?    

หนี้เสียจากบัตรเครดิตคือสิ่งชี้วัดพฤติกรรมการใช้เงินของคนได้ดีที่สุด ว่ามีพฤติกรรมใช้เงินเกินตัวหรือไม่ด้วยอำนาจใช้จ่ายที่มากขึ้นมันคือดาบ 2 คมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้ใช้ เชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สินถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาอีกมากตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชาติ ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสะท้อนถึงวินัยทางการเงินของคนในชาติเป็นอย่างดีว่าเรามีวินัยในเรื่องเงินทองมากน้อยเพียงใด ตามข้อมูลที่ปรากฏเราพบว่าทุกปี มักมีปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จากมูลหนี้สำคัญ ๆ ที่คนไทยมักเป็นกันและหนี้บัตรเครดิตก็เป็นหนี้สำคัญ 1 ในนั้นเช่นกัน หนี้เสียจากบัตรเครดิตคือสิ่งชี้วัดพฤติกรรมการใช้เงินของคนได้ดีที่สุด ว่ามีพฤติกรรมใช้เงินเกินตัวหรือไม่ด้วยอำนาจใช้จ่ายที่มากขึ้นมันคือดาบ 2 คมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้ใช้…

Read more
Loading...
SME

เป็นหนี้ไม่มีเงินจ่ายต้องทำไง ? 

การเป็นหนี้หลายคนไม่อยากเป็นแต่ “จำใจ” ที่ต้องเป็น หนี้หลายชนิดเป็นหนี้ที่ดีและมีหนี้หลายชนิดที่ไม่ดี บางคนเป็นหนี้มากจนแทบจะรับไม่ไหวทำให้เกิดปัญหา หนี้สินเกินตัว จน “จ่ายหนี้ไม่ไหว” ปัญหาที่คนในปัจจุบันเป็นกันมากขึ้น หลายคนหาวิธีแก้ไม่ได้ชีวิตครอบครัวพังทลายไปก็มี สาเหตุของการเป็นหนี้ 1.ความอยากได้โดยไม่จำเป็น บางครั้งความต้องการของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้หรือไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ เช่น ต้องการซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ผ่อน 0% นาน 10 เดือน…

Read more
Loading...