Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: หนี้บัตรเครดิต ไม่จ่ายได้ไหม

ความรู้ทำธุรกิจ

เป็นหนี้บัตรเครดิต ต้องทำอย่างไร ?    

หนี้เสียจากบัตรเครดิตคือสิ่งชี้วัดพฤติกรรมการใช้เงินของคนได้ดีที่สุด ว่ามีพฤติกรรมใช้เงินเกินตัวหรือไม่ด้วยอำนาจใช้จ่ายที่มากขึ้นมันคือดาบ 2 คมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้ใช้ เชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบัน ปัญหาหนี้สินถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ตามมาอีกมากตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชาติ ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสะท้อนถึงวินัยทางการเงินของคนในชาติเป็นอย่างดีว่าเรามีวินัยในเรื่องเงินทองมากน้อยเพียงใด ตามข้อมูลที่ปรากฏเราพบว่าทุกปี มักมีปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี จากมูลหนี้สำคัญ ๆ ที่คนไทยมักเป็นกันและหนี้บัตรเครดิตก็เป็นหนี้สำคัญ 1 ในนั้นเช่นกัน หนี้เสียจากบัตรเครดิตคือสิ่งชี้วัดพฤติกรรมการใช้เงินของคนได้ดีที่สุด ว่ามีพฤติกรรมใช้เงินเกินตัวหรือไม่ด้วยอำนาจใช้จ่ายที่มากขึ้นมันคือดาบ 2 คมที่ให้ทั้งคุณและโทษแก่ผู้ใช้…

Read more
Loading...
SME

วิธีบริหารหนี้บัตรเครดิตจากการลงทุนธุรกิจ 

สำหรับบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจนั้นเป็นตัวช่วยให้นักธุรกิจให้มีความสะดวกในแง่ของการทำบัญชีรายจ่าย และสามารถควบคุมการจ่ายได้อย่างเหมาะสม ในโลกปัจจุบันบัตรเครดิตนั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งเพราะการใช้งานสะดวกไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินค่าแทนเงินสด หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้มาจากบัตรเครดิต เราอาจเข้าใจเพียงแค่ว่าบัตรเครดิตมีสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วบัตรเครดิตนั้นสามารถที่จะใช้ร่วมกันกับเจ้าของกิจการหรือเพื่อธุรกิจอีกด้วย เรามาลองดูกันว่าบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจเป็นอย่างไรบ้าง ความจำเป็นในการสมัครทำบัตรเครดิต เมื่อเราสมัครบัตรเครดิตเพื่อนำมาใช้กับธุรกิจของเรา  โดยเปิดให้มีการทำระบบชำระเงินด้วยบัตรเครดิต นอกจากธุรกิจของเราจะสะดวกสบายกับระบบการชำระเงินแล้ว  ยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังทั้งระบบได้ง่าย จึงทำให้มั่นใจว่าเมื่อลูกค้าซื้อของไปแล้ว จะไม่มีปัญหาเรื่องการถูกโกงแน่นอน นอกจากนี้การใช้บัตรเครดิต ยังไม่เสียค่าธรรมเนียมการใช้บริการอีกด้วย  และเมื่อมีปัญหาก็ทำให้สามารถติดต่อแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนั้นทำให้เห็นว่าการ สมัครทำบัตรเครดิตเพื่อใช้ในธุรกิจนั้น มีความสำคัญมาก…

Read more
Loading...